Hakkımızda

Türkiye'de sanayileşmenin hızla artması ile oluşan çeşitli çevre sorunlarını çözmek üzere etkinin tespit edilmesi ihtiyaçları giderek artmaktadır. Bunun yanı sıra işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin risklerin tespit edilmesi gereklidir. Bu gereklilikler göz önünde bulundurularak çevre değerlerini korumak ve geliştirmek, iş kazalarını engellemek amacıyla ülkemiz birçok uluslararası sözleşmeye taraf olmuş ve bu amaçla çevrenin korunması ve iş güvenliğinin arttırılmasına yönelik kanunlar ve yönetmeliklerle yasal bir zemin oluşturmuştur.

ENKA ÇEVRE LABORATUVARLARI olarak, 2008 yılından günümüze başta "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği", "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği", “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” "iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği" olmak üzere yürürlükteki yönetmelikler kapsamında gerekli ölçüm ve analizlerin tarafsızlık ve dürüstlük ilkelerine bağlı olarak yapılması ile ülkemiz ekonomisini ileriye götüren, sayıları gün geçtikçe artan, ülkemizde istihdam sağlayan büyük-küçük sanayi kuruluşlarına, endüstri tesislerine, Belediyelere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ilgili mevzuatlar gereğince hizmet vermektedir. 


ENKA ÇEVRE LABORATUVARLARI TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre kurulmuş olup emisyon, hava kalitesi, gürültü ölçümleri, atıksı analizleri, iş sağlığı ve güvenliği ölçümleri ve gerekli örneklemelerin yapılması hususunda ulusal yada uluslararası standartlara uyulmaktadır.


ENKA ÇEVRE LABORATUVARLARI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Y-41/162/2010 no’lu  Yeterlilik Belgesine sahip olup çevre mevzuatı kapsamında ölçüm yapma ve rapor sunma konusunda yetki sahibidir.


ENKA ÇEVRE LABORATUVARLARI, teknolojik gelişmeler takip edilerek uygun ölçüm cihazları ile donatılmıştır; "Çevre Mevzuatı" ve "İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı" kapsamında yapılan ölçüm faaliyetleri konusunda deneyimli Çevre Mühendisleri, Kimyagerler, Biyomühendis ve devamlı büyüyen kadromuzdaki meslek grupları kadrosu ile, tarafsız ve bilimsel olarak hizmet vermektedir.