,

ENKA ÇEVRE LABORATUVARLARI

EMİSYON (BACAGAZI) ÖLÇÜMLERİ

İşletmelerin emisyon kaynaklarında oluşan atık gazdaki kirletici konsantrasyonları, konusunda uzman personellerimiz tarafından modern ölçüm cihazları ile ulusal ya da uluslararası standartlara göre ölçülmekte ve laboratuvarımızda analizleri yapılarak rapor hazırlanmaktadır. 


• O2, CO, CO2, SO2, NOx'ler (NO ve NO2) kirletici gazların emisyonlarının belirlenmesi
• İslilik ölçümleri
• Gaz debisinin tespiti
• Gaz hızının belirlenmesi
• Yanma verimlerinin tespiti
• Baca gazı sıcaklık ölçümleri
• Gaz yoğunluğunun belirlenmesi
• Baca gazında nem yüzdesinin tayini
• Baca gazı ve tozların kütlesel debi tayini
• Asgari baca yüksekliklerinin belirlenmesi
• Baca gazı toz konsantrasyonunun belirlenmesi
• Toz emisyonunda özel maddelerin belirlenmesi
• Baca gazında Formaldehit konsantrasyonunun belirlenmesi
• Uçucu organik buhar ve gazların (VOC) emisyonlarının belirlenmesi
• Baca gazında Sülfürik Asit (H2SO4) konsantrasyonunun belirlenmesi
• Baca gazında Hidroklorik Asit (HCl) konsantrasyonunun belirlenmesi