,

ENKA ÇEVRE LABORATUVARLARI

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ/TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ

Tesis, işyeri-atölye, eğlence yerleri, havaalanları, karayollarından kaynaklanan çevresel gürültünün ölçülmesi, akustik ölçümlerin yapılması ve gürültü haritalarının hazırlanması ile titreşim ölçümleri  uluslararası standartlara göre yapılmakta ve rapor hazırlanmaktadır.


İçerik: 
• Gürültü Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olarak işletme gürültüsünün ölçülmesi (Eşdeğer gürültü seviyesi, minimum/maksimum ve ortalama gürültü basınç seviyeleri ölçümü)
• Tesis dışı gürültü seviyesi haritasının çıkarılması
• Kişisel gürültü maruziyeti ölçümleri
• Araç ve makine gürültülerinin ölçülmesi
• Arkaplan gürültü seviyelerinin ölçülmesi
• Akustik ölçümlerinin yapılması
• Vibrasyon ölçümlerinin yapılması
• Gürültü frekans analizleri
• Gürültü haritası çizilmesi