,

ENKA ÇEVRE LABORATUVARLARI

İMİSYON (HAVA KALİTESİ) ÖLÇÜMLERİ

 

Tesis içerisinde ortam havasında ölçümler, konusunda uzman personellerimiz tarafından modern ölçüm cihazları ile ulusal ya da uluslararası standartlara göre ölçülmekte ve laboratuvarımızda analizleri yapılarak rapor hazırlanmaktadır. 


• Tesis çevresinde kısa-uzun dönemli ölçümlerin yapılması


• SO2, NO2, BTX, Ozon, HCI, HF ölçümlerinin yapılması


• Çevre havasında çöken toz, toplam toz ve PM 10 ölçümlerinin yapılması


• Ölçüm sonuçlarına göre tesis etki alanı hava kalitesi haritasının çıkartılması


• Tesis içinde ve tesis etki alanında uçucu organik bileşik (VOC) ölçümlerinin yapılması